Tôi muốn loại phần mềm này!
Xin vui lòng cho chúng tôi biết loại chương trình bạn muốn chúng tôi phát triển.
Nói với các nhà phát triển
Tôi muốn Moo0 trở thành ... / làm ...!
Vui lòng cho chúng tôi biết bạn muốn Moo0 trở thành / làm gì trong tương lai.
Nói với các nhà phát triển
Moo0 sẽ phát triển thông qua ...!
Hiện tại, tất cả các nhà phát triển Moo0 đang làm việc tự nguyện mà không cần bất kỳ khoản thanh toán nào.
What kinds of income sources Moo0 should pursue to pay them?
(tức là bán phần mềm chia sẻ, quyên góp, biểu ngữ quảng cáo trên các trang web / chương trình miễn phí,
kết hợp các sản phẩm / thanh công cụ của bên thứ 3 vào các chương trình miễn phí của chúng tôi, v.v.)
Nói với các nhà phát triển
Moo0 nên làm ... ngay bây giờ!
Vui lòng cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn về những gì Moo0 nên làm ngay bây giờ để phát triển nhanh hơn.
Nói với các nhà phát triển
Cảm ơn nhà phát triển Moo0!
Cổ vũ các nhà phát triển Moo0!
Họ có thể làm việc tốt hơn và nhanh hơn nghe lời động viên của bạn!
Nói với các nhà phát triển

Trang đầu Moo0 - Danh sách chương trình Moo0 - Danh sách ứng dụng web Moo0 - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Español - Moo0 in Français - Moo0 in Ελληνικά - Moo0 in Bahasa Indonesia - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Polski - Moo0 in Português - Moo0 in Русский - Moo0 in Svenska - Moo0 in ภาษาไทย - Moo0 in Türkçe - Moo0 in Українська